KGrafen

Polski Komitet Naukowy SEP do spraw Technologii Grafenowej

Polski Komitet Naukowy SEP do spraw Technologii Grafenowej ~ Misja i Wizja

Tydzień w SEP
Zebranie inauguracyjne Rady Naukowo-Technicznej SEP

Misja

Polski Komitet Naukowy SEP ds. Technologii Grafenowej, w skrócie K~Grafen, służy wspieraniu projektów opierających się o wiedzę z dziedzin mobilizacji, archiwizacji, badań, nauki, popularyzacji i komercjalizacji we współpracy ze środowiskiem inżynierów i naukowców SEP. W ramach inicjatyw KGrafen miesci się misja Fundacji Quantum, mająca rację bytu w idei stworzonej i propagowanej przez Polski Komitet Naukowy SEP ds. Technologii Grafenowej, polegającej na realizacji wyżej wymiemionych projektów. Polski Komitet Naukowy SEP ds. Technologii Grafenowej bazuje na aktywnym wspieraniu idei niosących pożytek dla społeczeństwa.

Wizja

Wizją Polskiego Komitetu Naukowego SEP ds. Technologii Grafenowej jest stworzenie systemu wsparcia dla rozwoju projektów mających na celu tworzenie zaktywizowanych społeczności, zespołów, lobby i wdrożenia innowacyjnych technologii elektrotechnicznych, głównie materiałowych (sensory grafenowe), konstrukcyjnych (ogniwa grafenowe) informacyjnych (AI), kwantowych, intelektualnych w relacji ze strukturami sieci informatycznych i webowych.