KGrafen

Polski Komitet Naukowy SEP do spraw Technologii Grafenowej

Polski Komitet Naukowy SEP do spraw Technologii Grafenowej ~ Literatura

Książki
"From flexible electronics technology in the era of IoT and artificial intelligence toward future implanted body sensor networks"
Ajay Kumar Shrestha, Julita Vassileva, and Ralph Deters, 2020,
"Raport z Akceleracji Projektu ~ Czujniki grafenowe"
Doktor Habdank, et al., 2013,
"Nanorurki węglowe ~ Otrzymywanie, charakterystyka, zastosowania"
Andrzej Huczko, Magdalena Kurcz, Magdalena Popławska, 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
"Nanotechnologia w praktyce"
Kamila Żelechowska, 2016, Wydawnictwo Naukowe PWN
"Grafen ~ Otrzymywanie, charakterystyka, zastosowania"
Agnieszka Dąbrowska, Andrzej Huczko, Magdalena Kurcz, 2016, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego